Motala 6000 gör succé
Femhundra hissar levererade i april 2011
- Många flerfamiljshus saknar fortfarande hiss. En allmän uppfattning är att det inte finns plats för en hiss i befintliga trapphus.
Hissar som motsvarar boendes krav på komfort och hastighet kräver oftast ett allt för stort utrymme.
Motala 6000 hiss är den optimala lösningen. Den är extremt utrymmeseffektiv och kan installeras i trånga utrymmen.
Dessutom har den också bra åkkomfort och tyst gång.

- Ari Nieminen, VD i Motala Hissar AB, konstaterar: "Motala 6000 installeras ofta i befintliga hus utan hiss. Därtill ser vi en ökande intresse från bostadsföreningar som vill byta ut sin gamla skruvdrivna smalhiss.

Detta är en marknad som kommer att växa kraftigt och Motala 6000 är tämligen ensam i detta segment, p.g.a utrymmeseffektivitet, bekvämlighet ,enkla installation och totalkostnad.

Representanter från Moderbolaget Kone förevisas hiss nr 500 av Ari Nieminen/MotalaHissar AB
< Back
© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se