Motala 2000 Fördelar Highlights Specifikationer  Dimensioner
Motala 2000

I offentliga och privata fastigheter är det många människor som har svårt att använda trapporna. Det kan vara personer med rörelsehinder, rullstolsburna, synskadade och äldre såväl som föräldrar med små barn och barnvagn.
Dagens lagstiftning garanterar också att offentliga byggnader erbjuder rörelsehindrade samma tillgänglighet som övriga medborgare. Många byggnader lämpar sig dock inte för vanliga hissar. Exempelvis kanske byggnaden bara är två eller tre våningar hög och kostnaden för en konventionell hiss blir svår att rättfärdiga. I många fall är en halvtrappa ända hindret för god tillgänglighet. Eller så saknas utrymme för att installera en hiss med schakt och maskinrum.

Motala Hissar AB har utvecklat Motala 2000 speciellt för att möta dessa behov.

 Broschyrer Motala 2000

 Motala 2000 huvudbroschyr >
 Motala 2000- den kedjedrivna plattformshissen >
 Motala 2000 Tillval och projekteringsunderlag >
 Motala 2000 Home >
 
 Förfrågningshandling M2000 2013-08-23 >
 Projekteringshjälp 2014-01-28 >
 

© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se

www.motalahissar.se