Motala 2000 Specfikationer Dörrar Schakt Plattform Belysning Manöverpaneler Tillval
Lyft höjd:     Max 15.0m.
Hastighet: 0.15 m/s.
Stannplan:  2 till 6
Maxlast: 500kg eller 6 personer
Topphöjd:   2230mm vid översta våningen  inklusive 30 mm byggmån.
Matningsspänning: Enfas 230-240 V – 10 A.
Drivsystem:  Kapslad tvångsstyrd kedjedrift med livstidssmord kuggväxelmotor 0.55 kW.
Hastighetsövervakare samt fångapparat.
Hissschakt:   Fribärande, inget konventionellt schakt krävs.
Schakthöjd på översta våningen 2200mm,
eller 1300mm med halvdörr.*
Schaktet kan glasas på alla fyra sidorna (tillval).
 Schaktgrop: 60mm djup, alternativt ramp.
 Plattform:   L-formad plattform med säkerhetskant.
Styrsystem: PLC-system (hissdator).
Nödsänkning: Hissen är utrustad med manuell nödsänkning för att sänka plattformen till närmaste stannplan. Elnödsänkning som tillval.
Nödsignal:  Ljudsignal med batteribackup samt potential
fri reläutgång för vidaresändning. Som tillval finns en nödtelefon som kopplas till ett dygnet-runt-bemannat servicekontor.
Certifiering: I enhetlighet med Europeiska Unionens
maskindirektiv 2006/42/EC.
*Halvdörr kan användas vid lyfthöjd från min. 900mm upp t.o.m max 3000mm lyfthöjd.
  Måttspecifikationer

© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se