Motala 6000 Specifikationer Schakt Schaktdörrar Dörrhandtag Korg Design Manöverpaneler
En hiss med kompakta mått för befintliga bostadshus

• Utrymmessnål: Största hisskorg i förhållande till utrymmet
• Schakt av stålplåt eller glaskassetter
• Mycket snabb installation
• Minimalt ingrepp i befintlig byggnad
• Miljövänlig
• Låg elförbrukning
• Lång livslängd
• Typgodkänd enligt EU:s hissdirektiv

• Max antal plan: 12
• Max lyfthöjd: 30 m
• Lyfthastighet: 0.6 m/s, frekvensstyrd
• Maxvikt: 675 kg
• 100 mm schaktgrop alternativt ramp där dispens erhålls
• Schakttopp: min 2500 mm där dispens erhålls


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se