Innovationer   Tvångsstyrd kedjedrift    Motaladörren  Kuggrem
0,6 m/sek

Det helt nya patentsökta drivsystemet till Motala 6000 gör inte bara hissen betydligt snabbare (0,6m/sek), den genererar också tystare och mjukare gång utan störande vibrationer.

Hela drivsystemet är kompakt integrerat mellan hisskorg och schakt och bidrar även det till att ge hissen dess unika egenskaper med snäva yttermått.

Motala 6000>


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se