Motala 6000LS  Fördelar Highlights Tekn. spec. Måttspec.
Måttspecifikationer
• Invändig korgbredd är 200mm mindre än schaktyttermått.
• Invändigt korgdjup är 150mm mindre än schaktyttermått.
• Dörrbredd och korgbredd är lika t.o.m. 900mm korgbredd.
Därefter finns 1000mm dörr som tillval vid korgbredd över
900mm.
• Undantaget från regeln ovan är mörkblåmarkerade
dimensioner i tabellen, där dörrbredd är 800mm.
Blåmarkerade dimensioner i tabellen ovan är ej
tillgängliga med fler än 2 plan.
• Takhöjd i korg är 2100mm och dörrhöjd är 2000mm.
• Som tillval finns dörrhöjd 2100mm. Observera då att
takhöjd ökar med 100mm.
• Genomgångskorg kan erhållas på samtliga dimensioner
med max 3 plan. Alternativt min. schaktdjup 1650 mm.
• Håltagningsmått är schaktmått + 30mm.
1 | 2 |

© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se