Motala 6000LS   Fördelar Highlights Tekn. spec. Måttspec.
Tryggt och bekvämt för hyresgästerna.

Installation av en Motala 6000LS ger en rad fördelar:

MOTALA 6000LS är ett integrerat system med en rymlig bekväm hisskorg och dolda platsbesparande lamelldörrar, installerad i ett fribärande schakt med flexibel måttsättning för att passa in i ALLA trapphus.

Hissarna levereras med integrerat schakt som gör installationstiden kort, (mindre än 2 veckor) med minimalt ingrepp i fastigheten och obetydliga störningar för hyresgästerna under byggtiden.

Motala Hissar AB utvecklar produkter enligt sin slogan
” largest inside – smallest outside” och MOTALA 6000LS är ett tydligt bevis på detta.


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se