Om oss  Produktion  Kvalitet   Referenser          Garanti

KVALITETSPOLICY för MOTALA HISSAR AB

Motala Hissar levererar lågfartshissar och tillhörande tjänster av sådan kvalitet, att kunderna upplever att de får det bästa i branschen.

Våra leveranser skall:
•   Vara kompletta och i tid
•   Stå i överensstämmelse med kund- och myndighetskrav
•   Vara lämpliga för sin användning
•   Erbjuda högsta säkerhet, tillförlitlighet och bästa ekonomi

Motala Hissar skall arbeta med ständig förbättring av produkter, produktion, metoder och system.

Kvalitet skall vara självklart i vårt dagliga arbete och i våra kontakter med kunder och leverantörer.

Motala Maj 2016

Ari Nieminen  VD  Motala Hissar AB

ISO 9001 Certifikat 2016 PDF >


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se