Motala Hissar har omorganiserats per den 1 januari 2016 och försäljningen ligger numera organisatoriskt hos KONE AB.
Detta gör det möjligt för Motala Hissar att
fokusera på tillverkning och ytterligare kunna vidareutveckla processerna runt detta.

Motala tillverkar:

KONE ProSpace (länk>)

Motala 2000 (länk>)

Motala 6000 Low Speed (länk>)

Om du är intresserade av dessa produkter
hänvisar vi till:
marcus.wennerbo@kone.com eller 013-238050 eller KONE kundservice på 0771-50 00 00.

För andra frågor hänvisar vi till:
KONE kundservice på 0771-50 00 00.

Motala Hissar är redan sedan tidigare ett helägt dotterbolag till KONE AB, ett av världens ledande företag inom hissar, rulltrappor, portar och
automatiska dörrar.
För mer information besök: www.kone.se


© Motala Hissar AB 2018  Luxorgatan 1 Box 4029 S-59104 MOTALA SWEDEN. Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 info@motalahissar.se

www.motalahissar.se