Innovationer   Tvångsstyrd kedjedrift    Motaladörren  Kuggrem
Nyckeln till tillförlitligheten – den tvångsstyrda kedjedriften.

I hjärtat av Motala 2000 finns den patenterade tvångsstyrda kedjedriften.

Den är säker. Eftersom kedjan till sin fulla längd är innesluten i ett spår, kan den inte kugga ur. Även om en länk skulle brista kommer systemet att bringa plattformen till ett säkert stopp.
(Hittills har vi aldrig varit med om något kedjebrott!)
Den är dubbelt säker. Vid normal funktion drar den styrda kedjan hissplattformen, men om den mot förmodan skulle gå av förblir plattformen stående på kedjan, i en helt säker position
Den är tillförlitlig, tack vare systemets kraftiga konstruktion som håller i minst 25 år, med ett minimum av underhåll.
Den ger god driftekonomi, tack vare sin låga elförbrukning, låga säkringskrav och låga underhållsbehov.
Den är miljövänlig. Kuggväxeln är livstidssmord. Tack vare detta uppstår inga otrevliga oljeläckor eller behov av oljebyten. Därför bildas heller ingen spillolja att ta hand om.


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se

www.motalahissar.se