Innovationer   Tvångsstyrd kedjedrift     Motaladören
Motaladörren
baseras på ett lamellsystem som minimerar utrymmet för hisskorgsdörrarna.

Genom att använda Motaladörren ökar korgdjupet med 40 cm.
(Genomgående hisskorg)
20 cm (normal hisskorg).


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se