Produkter        Motala 2000     Motala 6000LS KONE Pro Space
Grundkoncept för MOTALA HISSAR:
Störst invändigt - minst utvändigt!

Motala Hissar AB har tre produkter.

Plattformshiss Motala 2000 - En användarvänlig plattformshiss som ger personer med nedsatt rörelseförmåga tillgång till alla våningsplan i byggnaden. Vårt vinnande koncept med styrd kedja leder till låg energiåtgång och pålitlig drift, vi lämnar 10års garanti på drivning. Motala2000 är en flexibel plattformhiss när det gäller mått och dörrplaceringar.  
Motala 2000 är en plattformshiss med fribärande schakt. Den installeras i privat och offentlig miljö. Bl a i : Skolor- Sjukhus - Bostäder - Industrier - Kontorshus - Banker - Bibliotek - Idrottshallar - Hotell - Församlingshem - Vårdcentraler.

Plattformshissen med korg – Motala 6000LS
- En knapptryckning och hissen tar dig dit du ska.
Vi i Motala kan nu stolt pressentera vår korghiss enligt maskindirektivet, en hiss med kuggremsdrift som levereras utan grop och topp.
Utrymmeseffektivitet, säkerhet, miljö samt åk komfort har legat i fokus när vi konstruerat den här hissen.  

Hiss med kompakta mått – KONE ProSpace - är en komplett hisslösning som kan installeras i praktiskt taget alla byggnader. Den här platsbesparande lösningen är utformad för att installeras i trapphuset. Hisschaktet är självbärande vilket gör att den inte belastar byggnaden. Hissen behöver endast lite utrymme och inget maskinrum krävs samt är den snabb
att installera.


© Motala Hissar AB Luxorgatan 1 S-59104 MOTALA SWEDEN Phone +46 141 23 70 50 Fax +46 141 23 70 51 Mail    info@motalahissar.se
www.motalahissar.se